top of page

V našom autoservise opravíme aj vaše auto v záruke!

 

Aj na Slovensku platí európska úprava servisu a opravy vozidiel v záruke (popredajné služby). Tzv. bloková výnimka hovorí okrem iného aj o tom, že nezávislý servis môže opravovať auto v období trvania garancie.

 

Prostredníctvom Nariadenia komisie (EÚ) č. 461/2010 Európska únia ustanovila pravidlá, ktoré podporujú voľnú hospodársku súťaž a v konečnom dôsledku majú priaznivý vplyv na kvalitu trhu, možnosť výberu zákazníka a zníženie cien servisných prác. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla.

 

Môžem ísť so svojím novým vozidlom do VÁŠHO nezávislého servisu na servisnú prehliadku?

Môžete sa rozhodnúť, kde budete svoje vozidlo opravovať a vykonávať údržbu, a tým ovplyvniť náklady na údržbu a opravy vozidla aj počas záruky. Servis musí dodržať technologický postup predpísaný výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Poskytneme vám písomnú dokumentáciu ku všetkým úkonom, zápis v servisnej knižke a zoznam montovaných dielov ako doklad kvality servisných prác.

„Zákazník má právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky,"

povedala Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Aké náhradné diely budete montovať, aby zostala zachovaná záruka môjho vozidla?

Pre zachovanie záruky budeme montovať do vášho vozidla originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.

Ako nezávislý servis máme prístup ku všetkým technickým informáciám, vybaveniu a školeniam ako autorizované servisy. To znamená, že sme na rovnakej štartovacej čiare ako servisy autorizované výrobcom.

 

Čo musíte vedieť o servise vozidla v záruke:

- svoje vozidlo v čase platnosti záruky nemusíte priviezť na opravu do autorizovaného servisu (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou a zmluvných záväzkov napr. s leasingovou spoločnosťou)

- výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, ak zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienok a použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov

- nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú dve rozličné veci

- so svojím novým vozidlom smiete chodiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne vykonať

- každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu

- pre vašu ochranu je potrebné, aby ste mali všetky servisné úkony na svojom vozidle dôkladne zdokumentované

 

Máte právo rozhodnúť sa, kde necháte svoje auto opraviť  na základe ceny, kvality a spokojnosti so službou.

bottom of page